24/06/2024

แม่ฮ่องสอน-เชื่อมสัมพันธ์ ไทย – เมียนมา อำเภอสบเมย จัดการแข่งขันกีฬาบ้านพี่เมืองน้อง ชายแดนสาละวิน

แม่ฮ่องสอน-เชื่อมสัมพันธ์ ไทย – เมียนมา อำเภอสบเมย จัดการแข่งขันกีฬาบ้านพี่เมืองน้อง ชายแดนสาละวิน
ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายศราวุธ ทังดิน นายอำเภอสบเมย มอบหมายให้ นายวิมล สามเมือง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีประชาชนในพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดชายแดนกับประเทศเมียนมา ประชาชนในพื้นที่มีการเดินทางติดต่อไปมาหาสู่กัน และซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดน พัฒนาและเสริมสร้างกลไกฝ่ายปกครองในการรักษาความมั่นคงภายในมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหาความขัดแย้งและความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกับประชาชนประเทศเพื่อนบ้าน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างพี่น้องไทย – และพี่น้องประเทศเพื่อนบ้าน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างประชาชนกับประชาชน
ทั้งนี้ ได้มีการแข่งขันตระกร้อ การแข่งขันวอลเลย์บอล การแข่งกีฬาพื้นบ้านประเภท (ชักเย่อ) และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (ประเภทวิ่งกระสอบทราย)
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป