15/06/2024

สุโขทัย-ปลัดมท.เปิดโครงการปลูกคน สร้างป่าด้วยโคกหนองนา วัดพลายชุมพลสุโขทัย

สุโขทัย-ปลัดมท.เปิดโครงการปลูกคน สร้างป่าด้วยโคกหนองนา วัดพลายชุมพลสุโขทัย

 

วันนี้ (24 พ.ค. 67) เวลา 09.00 น. ที่วัดพลายชุมพล ตบ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการปลูกคน สร้างป่า ด้วยโคกหนองนา วัดพลายชุมพลและมูลนิธิพลายชุมพล ในอุปถัมภ์เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ โดยมีพระเทพวชิรเวที เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร พระครูปลัดสุวัฒนสาธุคุณ เจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล คณะสงฆ์ร่วมในพิธี มีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงาน นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมในพิธี

 

ได้ร่วมกันมอบถุงปันสุขให้กับชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย โครงการ”สังฆานุเคราะห์ คลายทุกข์” ในอุปถัมภ์เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชมนิทรรศการโคกหนองนาโดยพัฒนาชุมชุนจังหวัดสุโขทัย เปิดป้ายโครงการฯและร่วมกันปลูกต้นไม้ โครงการปลูกคน สร้างป่า ด้วยโคกหนองนา วัดพลายชุมพลและมูลนิธิพลายชุมพล ในอุปถัมภ์เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นต้นแบบที่สำคัญของการได้รับความเมตตาจากผู้นำคณะสงฆ์ แก่พี่น้องประชาชนตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคีในพื้นที่ ควบคู่การทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส

   

ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เช่น ฝนหลวง ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง แก้มลิง หลุมขนมครก การเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช อธรรมปราบอธรรม (การนำเอาสิ่งเลวร้ายปราบสิ่งเลวร้าย) เป็นต้น เฉกเช่นที่พระเดชพระคุณพระครูปลัดสุวัฒนสาธุคุณ เจ้าอาวาสวัดพลายชุมพลแห่งนี้ ได้เมตตานำพื้นที่ของวัด จำนวน 6 ไร่ พัฒนาสู่แปลงโคก หนองนา อารยเกษตร เพื่อจะช่วยทำให้คนที่เดือดร้อนมีความสุขได้ เพราะความอุดมสมบูรณ์ทั้งในน้ำและบนดินอย่างต่อเนื่อง

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป