15/06/2024

ร้อยเอ็ด…จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอหนองฮี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ร้อยเอ็ด…จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอหนองฮี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 

วันนี้(23 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ครั้งที่ 8 และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567

 

โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอหนองฮี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ที่ โรงเรียนสาวแหวิทยา หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ดอนเจิรญ ตำบลสาวแห จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ซึ่งได้มีการมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรณ์ในพื้นที่ ประกอบไปด้วย ถุงยังชีพ และทุนการศึกษาแก่นักเรียน ยาพระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว. ลูกพันธุ์ปลากินพืช เป็นต้น พร้อมมีการจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เช่น การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ การรักษาทางทันตกรรม เพื่อช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

 

ทั้งนี้ ยังมีการจัดโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จากทุกหน่วยงาน ที่จะเป็นประโยชน์ ในการรับบริการ ข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนห รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป