19/06/2024

กาฬสินธุ์ศิลปินคนดังมอบทุนการศึกษาส่งต่อต้นกล้ารักษานาฎศิลป์ไทย

ศิลปินคนดังในวงการบันเทิงส่งมอบความสุขสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์ เพื่อส่งต่อต้นกล้าสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และรักษาศิลปะการแสดงทุกแขนงของวงการนาฎศิลป์ไทย

 

 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่หอประชุมศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ มีการจัดพิธีไหว้ครู ของวิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2567 และรับมอบสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างกำลังใจในการศึกษาในการส่งต่อต้นกล้าให้ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมสืบสานนาฎศิลป์ไทย เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์

 

โดยจัดพิธีกราบไหว้บูชา เพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามในเรื่องของความ กตัญญู รู้คุณ พร้อม กตเวทิตา ในการตอบแทนคุณ มีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายนางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นางศิรดา มะลาสาย วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ ดร.จำเริญ แก้วเพ็งรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ คณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา นักเรียน วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ให้การต้อนรับ

   

ทั้งนี้ มีศิลปินคนดังในวงการบันเทิง คือ ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ บุตรพรม ซึ่งเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัย นาฎศิลปกาฬสินธุ์ และคุณพ่อวีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ ศิลปินหมอลำภูไท ร่วมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย
อย่างไรก็ตาม ในคืนที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมรำไหว้ครูโดยมีศิษย์เก่า และนักเรียน นักศึกษาร่วมรำเพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้เรื่องนาฎศิลป์เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยต่อไป

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป