24/06/2024

ครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาคือสิ่งสำคัญ “ทรภ.1 ดูแลอย่างใกล้ชิด”

ครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาคือสิ่งสำคัญ “ทรภ.1 ดูแลอย่างใกล้ชิด”

 

 
วันที่ 23 พ.ค.67 นาวาเอก อโศก ศรีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 / ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน เป็นหัวหน้าคณะเยื่ยมเยือนครอบครัวกำลังพลของ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน จำนวน 3 ครอบครัว ที่กำลังพลมีรายได้น้อย และมีภาระในการดูแลครอบครัว ซึ่งพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

   
พร้อมมอบกระเช้าและเครื่องบริโภค สิ่งของอันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว บำรุงขวัญ พูดคุยส่งเสริมให้กำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวทหารผู้เสียสละที่ปฎิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางทะเล (อ่าวไทยตอนบน) ที่ทัพเรือภาคที่1 รับผิดชอบ

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645
#หมู่เรือลาดตระเวนชายแดน
#ทัพเรือภาคที่1
#เทิดทูนสถาบันยึดมั่นระเบียบวินัยประชาชนภูมิใจทะเลไทยมั่นคง
#Fit_for_the_Future

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป