25/06/2024

ชลบุรี-ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ระยะที่ 2 ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี

ชลบุรี-ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ระยะที่ 2 ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี

 

นายอุฬาร จิ๋วเจริญ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี (ก.ธ.จ. ชลบุรี) พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี (ก.ธ.จ.ชลบุรี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ รองรับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณถนนเลียบชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองชลบุรี ระยะที่ 2 ขนาด 30.00X54.00 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ณ ถนนเลียบทะเล สะพานใหม่ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 22,000,000 บาท อยู่ในการควบคุมของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ซึ่งปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเหลือเก็บรายระเอียดบางส่วน

 

สำหรับโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์รองรับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณถนนเสียบชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองชลบุรี ระยะที่ 2 จะเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ที่ประชาชนจะได้มาชมบรรยากาศสวยงามอีกแห่งหนึ่งของชลบุรี
จากนั้น นายอุฬาร จิ๋วเจริญ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 ได้เข้าประชุมหารือกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี (ก.ธ.จ. ชลบุรี) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยทางด้านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 ได้รับฟังและพิจารณา การรายงานผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่องร้องเรียน กรณีโครงการคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย – ฝั่งขวา จากเขื่อนรัชโลธร การติดตามความคืบหน้า ในการปรับปรุงแก้ไข เรื่อง อาคารที่รุกล้ำลำน้ำสาธารณะของเทศบาลเมืองสัตหีบ และการลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ระยะที่ 2 ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี งบประมาณจำนวน 22,000,000 บาท ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

   
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป