13/06/2024

ปทุมธานี ผู้ว่าฯปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 1 ครั้งที่ 2/2567

ปทุมธานี ผู้ว่าฯปทุมธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 1 ครั้งที่ 2/2567

 

 

   

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 67 เวลา 13.30 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 1 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมบัวหลวงปทุมธานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมี คณะผู้บริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 1 หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอคลองหลวง นายอำเภอสามโคก ผู้แทนโรงไฟฟ้า ผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุม

   

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้า การดำเนินโครงการชุมชนภายใต้แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ พ.ศ.2567 นำเสนอกรอบงบประมาณ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และแนวทางการเสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของกองทุนไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ขนาดใหญ่และขนาดกลางพิจารณากำหนดปฏิทินการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รายงานการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 1 และให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณางบประมาณ โครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (งบกลาง) และพิจารณาเงินสมทบโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เน้นย้ำให้จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป