13/06/2024

(สระแก้ว) – “รำไลน์แดนซ์ประยุกต์ เมืองสระแก้ว” เชิญชวนประชาชน มาออกกำลังกาย!!

(สระแก้ว) – “รำไลน์แดนซ์ประยุกต์ เมืองสระแก้ว” เชิญชวนประชาชน มาออกกำลังกาย!!

 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางณัฐชนากานต์ พานิชไทย หัวหน้า “ทีมรำไลน์แดนซ์ประยุกต์ เมืองสระแก้ว” ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและเยาวชนชาวสระแก้ว ร่วมออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ไลน์แดนซ์-รำพื้นบ้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และช่วยกระตุ้นประชาชนในชุมชนเขตเมืองสระแก้วและชุมชนใกล้เคียงให้มีความตระหนักและตื่นตัวเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรค มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และเพื่อสนองโยบายของ นางณัฐชนากานต์ พานิชไทย หัวหน้าทีม ในการดูแลสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป.

 

โดยจัดขึ้นระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 17.30-19.30 น. ณ อาคารกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรงข้าม เทศบาลเมืองสระแก้ว

 

ภาพข่าว : วงศกร ศรีสวัสดิ์ ทีมข่าวสระแก้ว/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป