16/06/2024

แม่ฮ่องสอน-นายอำเภอแม่ลาน้อย สร้างพลังความต่อเนื่องความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

แม่ฮ่องสอน-นายอำเภอแม่ลาน้อย สร้างพลังความต่อเนื่องความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง
ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอแม่ลาน้อย นายวิทยา โปทาศรี นายอำเภอแม่ลาน้อย พร้อมส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และ สามารถเก็บพืชผักสวนครัว ที่ออกผลผลิตจนสามารถนำผักมารับประทานกันในหลายเดือน พร้อมดำเนินการปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ต่อเนื่องร่วมกับทาง เกษตรแม่ลาน้อย พัฒนาชุมชนแม่ลาน้อย เหล่า สมาชิก อส.แม่ลาน้อย
กิจกรรมบ้านนี้มีรัก เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน เป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ และเพื่อสร้างสังคมเกื้อกูล เพิ่มพูนความสามัคคี ตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียง
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป