13/06/2024

ชุมพร – อำเภอท่าแซะ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนา ป่าชุมชนห้วยใหญ่

ชุมพร – อำเภอท่าแซะ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานพัฒนา ป่าชุมชนห้วยใหญ่

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 6 มิ.ย.67 นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ ป่าชุมชนห้วยใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแชะ จังหวัดชุมพร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรักความผูกพัน ของ 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ

สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี ยึดมั่นในการปฏิบัติดีรักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนสนองพระมหากรุณาธิคุณ

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ มีนายปรีชา มีสุวรรณ นายก อบต.สองพี่น้อง นายอนิรุท พลราม นายก อบต.สลุย นายหนูไกร วงธรรม กำนันตำบลสองพี่น้อง นายชาญณรงค์ เสนเผือก ประธานจิตอาสาพระราชทานตำบลสองพี่น้อง พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอาสา  ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี

โดยร่วมกันพัฒนาป่าชุมชนห้วยใหญ่ ให้เหมาะสมกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จุดชมวิวที่สวยงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีลานกางเต็นท์ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว สามารถรองรับ ผู้ที่เดินทางไปชมธรรมชาติ และร่วมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าชุมชนอีกด้วย

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป