24/07/2024

ปทุมธานี ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เคลื่อนขบวนถึงศาลากลางจังหวัดปทุมธานีแล้ว พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างสมพระเกียรติ

ปทุมธานี ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เคลื่อนขบวนถึงศาลากลางจังหวัดปทุมธานีแล้ว พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างสมพระเกียรติ

 

 

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 67 เวลา 11.00 น. ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 72 ธง ขึ้นประดิษฐานบนแท่นประดับธง ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายกอบชัย ชูโต ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

 

 

นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พ.อ.วินัย อภัยกุลชร รอง ผอ.รมน.จ.ปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมการธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างคับคั่ง โอกาสนี้ ได้ร่วมกันรับชมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด สรวมชีพประณตบทบงสุ์วงศ์จักรี จากนักเรียนโรงเรียนสามโคก รับชมภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ที่จังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นร่วมเทิดพระเกียรติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

ทั้งนี้ ในวันนี้ ขบวนธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดปทุมธานี ได้รวมพลังข้าราชการ ประชาชน เยาวชน ทุกภาคส่วนของจังหวัดปทุมธานีรวมกว่า 500 คน นำโดยนางสาวปภาวี หนุมาน ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ออกจากเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี เมื่อเวลา 09.30 น. โดยเป็นการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เป็นวันที่สี่ วันสุดท้ายของการเคลื่อนขบวนธงในจังหวัดปทุมธานี โดยขบวนธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เคลื่อนมาตามเส้นทางถนนรังสิต-นครนายก ระยะทาง 7.8 กิโลเมตร เข้าสู่ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ถึงศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และจากนี้ ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 72 ธงของสายธงสายที่ 6 จะพักธง ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ไปถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เพื่อรอเคลื่อนขบวนไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป