12/07/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เตรียมพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ อ.เมืองพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง 30 มิ.ย.นี้

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เตรียมพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ อ.เมืองพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง 30 มิ.ย.นี้

 

 
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสีไพร โกธรรม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จัดโดยฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และเพื่อให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสามารถปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีทักษะที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่

 

โดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อำเภอเมืองพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย พื้นที่ตำบลสมอแข ตำบลดอนทอง และตำบลบ้านป่า (เฉพาะหมู่ที่ 9) จำนวน 33 หน่วย หน่วยละ 9 ราย รวมทั้งสิ้น 297 ราย เข้าร่วมอบรม และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก, คณะอนุกรรมการประจำอำเภอเมืองพิษณุโลกและส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป