22/07/2024

สตูล ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2567

สตูล ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2567

 

   
วันนี้ 3 ก.ค.67 ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัด ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประมงจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด,ผู้แทนจากทัพเรือภาคที่ 3 โดยหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

     

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีเรื่องเพื่อทราบที่น่าสนใจ อาทิเช่น สถานการณ์ปัญหาขยะทะเลและแมงกะพรุน, แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการตายของพะยูนและคุ้มครองแหล่งหญ้าทะเล, การสนับสนุนชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ภารกิจของคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น รวมทั้งเรื่องเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจ เช่น รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัด สตูล ปี 2566, นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล ปี 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน ปี 2567)

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป