22/07/2024

ชุมพร – มณฑลทหารบกที ๔๔ สร้างความอบอุ่นใจให้กับน้องคนเล็ก

ชุมพร – มณฑลทหารบกที ๔๔ สร้างความอบอุ่นใจให้กับน้องคนเล็ก

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

ชุมพร – มณฑลทหารบกที ๔๔ สร้างความอบอุ่นใจให้กับน้องคนเล็ก

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณหน้าอาคารกองร้อยฝึกทหารใหม่ มทบ.44(ค่ายเขตรอุดมศักดิ์) ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร   พล.ต. สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ.44 เป็นประธานเปิดกิจกรรม เปิดบ้านทหารใหม่(Open House) ประจำปี 2567 ผลัด 1 จำนวน 126 นาย พร้อม สร้างภาพลักษณ์การเข้าเป็นทหารกองประจำการ ของกองทัพบกไม่เป็นสิ่งที่กลัวอีกต่อไปโดยจัดให้มีการเข้าเยี่ยมทหารใหม่ในทุกอาทิตย์ และยังถ่ายทอดออกทางและยังมีการถ่ายทอดออกสื่อโซเชียลของกำลังพลให้กับญาติพี่น้องได้รับชมอยู่ตลอดเวลาถึงความอยู่ดีกินดีมีความสุขที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในค่ายทหารแห่งนี้ และในวันนี้การเปิดบ้านทหารใหม่ (Open House) /ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2567

พันเอก พฤฒิพงศ์ กาญจนประดิษฐ์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม/ การเปิดบ้านทหารใหม่ (Open House) /ผลัดที่ ๑  รุ่นปี ๒๕๖๗ พอสังเขปดังนี้ ตามที่มณฑลทหารบกที่44/ได้รับทหารกองเกินเข้ากอง ประจำการ/ ผลัดที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2567 และเข้ารับการฝึก หลักสูตรทหารใหม่ /ตั้งแต่ พฤษภาคม๒๕๖๗ /จนถึงปัจจุบันนั้นกองทัพบก มีนโยบายให้หน่วย /เปิดค่ายต้อนรับผู้ปกครองทหารใหม่ “Open House” เพื่อให้ผู้ปกครองทหารใหม่/ สามารถเข้าเยี่ยมบุตรหลานได้ในวันอาทิตย์ ตั้งแต่สัปดาห์แรก / ตลอดระยะเวลาหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ / เพื่อนำเยี่ยมชม กระบวนการรับทหารใหม่ ระบบการฝึก / ได้รู้จักผู้บังคับหน่วยทหารและบุคลากรทุกระดับชั้น /ได้เห็นสถานที่ / ความเป็นอยู่ของบุตรหลาน เพื่อให้เกิดความสบายใจคลายความวิตกกังวล ทั้งนี้ กองทัพบกได้กำหนดหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วยเปิดบ้านทหารใหม่ / ในวันเสร็จสิ้นการฝึกก่อนมีการปล่อยพักกลับบ้าน / ให้ผู้ปกครองทหารใหม่ / ได้มีโอกาสรับทราบการเปลี่ยนแปลงของ/บุตรหลานในระหว่างที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ/ โดยมณฑลทหารบกที่ 44 ได้จัดการแสดงกิจกรรมของทหารใหม่ / ให้ผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ได้รับชมจำนวน๓ ชุด ดังนี้ 1. การยิงปืนฉับพลัน . การแสดงตาบปลายปืน ๓. การแสดงศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว มวยไทย การจัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ของหน่วยมณฑล ทหารบกที่ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ  1 เพื่อร่วมแสดงความยืนดีกับทหารใหม่ / ในโอกาสผ่าน การฝึก โดยมีผู้ปกครองร่วมเป็นสักขีพยานแห่งความภาคภูมิใจ 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทหารใหม่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยทหาร 3. เพื่อเสริมสร้างสายใยความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วย / กับครอบครัวทหารใหม่ 4. เพื่อประชาสัมพันธ์ / การสมัครเป็นทหารกองประจำการในผลัดต่อๆ ไป

พล.ต. สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ.44 เปิดเผยว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติ/ และยินดีอย่างยิ่ง/ ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธาน/ ในพิธีการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน ทหารใหม่ Open House / รุ่นปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ ผลัดที่ 1 / ของมณฑลทหารบกที่44  ในวันนี้ ในนามของข้าราชการมณฑลทหารบกที่44/ รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง/ ที่ครอบครัวและญาติของทหารใหม่ รุ่นปี พุทธศักราช 2567  ผลัดที่ 1/ ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมการเปิดบ้านทหารใหม่ /ในวันใกล้เสร็จสิ้นการฝึก / กิจกรรมในครั้งนี้เป็นนโยบายของท่าน ผู้บัญชาการทหารบก / ก็เพื่อให้ครอบครัวมีโอกาสร่วมแสดงความยินดี / เยี่ยมชมหน่วยทหาร / ได้รับรู้ถึงภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของทหาร / ความเป็นอยู่ในการฝึกทหารใหม่ / ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวกับหน่วยทหาร

สุดท้ายนี้/ ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย/ พระบารมีแห่งองค์/ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ สมเด็จพระนางเจ้าๆพระบรมราชินี/ และเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์/ ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร/ ให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน/ และทหารใหม่ / ทุกนาย / มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง / มีจิตใจที่มั่นคง / และปลอดภัยจากอันตราย/ บัดนี้/ เป็นเวลาอันสมควรแล้ว / ผมขอต้อนรับญาติทหารใหม่ทุกท่าน / และขอเปิดบ้านทหารใหม่ Open House ให้ทุกท่านได้เยี่ยมชม / ณ บัดนี้

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป