21/07/2024

อุตรดิตถ์-“ARMY OPEN HOUSE กิจกรรมเปิดบ้านทหารปืนใหญ่ ต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67”

อุตรดิตถ์-“ARMY OPEN HOUSE กิจกรรมเปิดบ้านทหารปืนใหญ่ ต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67”

 

     

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 267 กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21
จัดกิจกรรม ARMY OPEN HOUSE กิจกรรมเปิดบ้านทหารปืนใหญ่ ต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 โดยมี พันโท อรรคพล เมธังกูร ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 เป็นประธานฯ ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วย การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารใหม่ที่มีคุณลักษณะทางทหารดีเด่น ทหารใหม่ที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายดีเด่น ทหารใหม่ที่มีผลการยิงปืนดีเด่น รางวัลครูทหารใหม่ดีเด่น รางวัลครูนายสิบดีเด่น และ เยี่ยมชมการแสดงโชว์ของน้องๆทหารใหม่

     

อาทิ เช่น การแสดงการฝึกยุทโธปกรณ์ประจำหน่วย, เยี่ยมชมสถานที่ภายในหน่วย ได้แก่ โรงนอน, ห้องอาบน้ำและโรงเลี้ยง อีกทั้งจัดรถครัวสนามพร้อมให้บริการ ครอบครัวและญาติทหารใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจ ให้กับครอบครัวและญาติทหารใหม่ รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหาร, ผู้บังคับบัญชา และครอบครัว ทหารใหม่ โดยในกิจกรรมในครั้งนี้ พ่อแม่และญาติของน้อง ๆ ทหารใหม่มีความรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก ที่หน่วยฝึกทหารได้มีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างดีเยี่ยม ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ค่ายพระศรีพนมมาศ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป