24/07/2024

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด สภ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบ กำชับปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด สภ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบ กำชับปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2567) เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. และ พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ประจำ (สบ6) บช.ก./รองโฆษก ตร. และ พ.ต.อ.มีชัย กำเนิดพรม รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เดินทางลงพื้นที่ สภ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เพื่อประชุมติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด และตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจในพื้นที่ โดยมี พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ภ.4 , พล.ต.ต.ธนชาติ รอดครองตัน รอง ผบช.ภ.4 , พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด (ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด) , พ.ต.อ.ภูมิวิทย์ เวชกามา รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด , พ.ต.อ.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ รอง ผบก.ป.รรท.รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด , พ.ต.อ.ภาสกร หินเธาว์ ผกก.สภ.ธวัชบุรี และว่าที่ พ.ต.อ.ณปภัช สงเคราะห์ ผกก.สืบสวน ภ.จว.ร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.ธวัชบุรี และมีหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์

สืบเนื่องจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน ให้เห็นผลรูปธรรมภายใน 90 วัน โดยขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำโครงการขจัดปัญหายาเสพติด อ.ท่าวังผา จ.น่าน และโครงการปราบปรามยาเสพติดระยะเร่งด่วน อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด มาเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหานั้น ผบ.ตร.ได้กำชับให้ทั้งสองพื้นที่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ

ผบ.ตร. กล่าวว่า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เป็นหนึ่งในจังหวัดต้นแบบในการแก้ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี อยู่ในพื้นที่ สภ.ธวัชบุรี ในวันนี้จึงลงพื้นที่มาติดตามการปฏิบัติ “ธวัชบุรี โมเดล” โดยใช้กลยุทธ์ “ปลุก เปลี่ยน ปราบ” เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในระยะ 1 ปี โดย “ปลุก” คือ การปลุกชุมชนให้เข้มแข็ง ลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหายาเสพติดร่วมกับภาครัฐ ป้องกันตั้งแต่ระดับเยาวชน ผ่านหลักสูตรใน สถาบันการศึกษา , “เปลี่ยน” คือ เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย ทำการ X-ray ชุมชนแล้วนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และฝึกอาชีพ , “ปราบ” คือ การปราบปรามนักค้ายาเสพติด สกัดกั้น ควบคุมการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และใช้มาตรการยึด อายัดทรัพย์สิน เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด

นอกจากนี้ ผบ.ตร.กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 , รองผู้บัญชาการ , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องทุกนาย ทุกระดับชั้น ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น ผ่านการดำเนินการทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม การบำบัดรักษา การดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ , โครงการนาคาพิทักษ์รักษ์ประชา , โครงการครูตำรวจ D.A.R.E. เป็นต้น โดยมาตรการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน
ของ อ.ธวัชบุรี หรือ ธวัชบุรีโมเดล ถือว่ามีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับการกำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำรวจภูธรภาค 4 ขยายผลไปสู่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างยั่งยืนและได้ผลในระยะยาว การได้รับความร่วมมือร่วมใจจากภาคประชาชนในพื้นที่ถือว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงกำชับให้ดำเนินการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการทำงานของตำรวจ ซึ่งจะทำให้เป็นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายและทุกภาคส่วนมีความรักความสามัคคีกันในองค์กร เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชน

พร้อมขอนำพระราชดำรัสถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคน โดยความตอนหนึ่งว่า “…ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน ต้องสร้างชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ให้สมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจเรื่องยาเสพติด มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนมีความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน พร้อมที่จะช่วยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มใจ ข้าพเจ้าจึงมีความชื่นชม ที่โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมาโดยตลอด ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และสมาชิกในชุมชนทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ให้มีความเจริญและร่มเย็นเป็นสุข…”

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป