22/07/2024

นครนายก – พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นครนายก – พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สถานที่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ โดยมีพราหมณ์บัณฑิต อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้นนายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชจังหวัดนครนายก เข้าพระอุโบสถ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศิล พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานสงฆ์ให้ศิล อ่านประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก

     

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ถึงบทไตรสรณคมน์(พุทธัง) จากนั้นเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก จุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์(จบ) จากนั้นเจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสวดภาณวารขึ้นอาสน์สงฆ์ นายสุภิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าพระสวดภาณวาร เจ้าหน้าที่อาราธนาพระสงฆ์สวดภาณวาร พระสงฆ์เถรจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวาร จะได้ผลัดเปลี่ยนกันนั่งเจริญภาวนาอธิฐานจิต และสวดภาณวารต่อไป จนถึงเวลาอันสมควร

     

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป