21/07/2024

ศรชล.จังหวัด รย. ส่ง จนท.ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ICS

ศรชล.จังหวัด รย. ส่ง จนท.ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ICS

   

วันที่ 9 ก.ค.67 น.อ.พัฒนศักดิ์ พิมดา รอง ผอ.ศรชล.จังหวัด รย. มอบหมายให้ น.ต.รุ่งรุจ สโรบล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ICS (Incident Command System) ร่วมกับ น.อ.อาทิตย์ สุขบำรุง หน.ศคท.จังหวัด รย. น.ท.ภณ ทิพย์ทอง เจ้าหน้าที่ประสานงานฯ ศคท.จังหวัด รย. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จว.ระยอง

   

เช่น เจ้าหน้าที่ รพ.ระยอง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง มูลนิธิกู้ชีพ กู้ภัย ต่าง ๆ ที่ดำเนินการทางด้านการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยทางบกและทางทะเล ณ ห้องประชุม เสม็ด 1-2 โรงแรม คามิโอ แกรนด์ โฮเทล ฯจัดโดย อบจ.ระยอง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

นิราช ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป