19/07/2024

พิษณุโลก สภากาแฟยามเช้า“ จังหวัดพิษณุโลก เดือนกรกฎาคม 2567 ร่วมปลูกต้นไม้ 720 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

พิษณุโลก สภากาแฟยามเช้า“ จังหวัดพิษณุโลก เดือนกรกฎาคม 2567 ร่วมปลูกต้นไม้ 720 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

   
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก” ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ บริเวณโถงกลาง อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม

 
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำผู้ร่วมงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 720 ต้น
“กิจกรรมกาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกได้รู้จักกันตามแนวคิด “รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน” โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้ได้เป็นการเยี่ยมเยือนหน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าภาพอีกด้วย

   
สำหรับเจ้าภาพในครั้งนี้ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก ซึ่งได้ส่งต่อสัญลักษณ์ถ้วยกาแฟ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป