ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดงาน “วันพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา” เพื่อการอนุรักษ์พุทราโบราณ 24-25 ตุลาคมนี้ ภายใต้วิถีแบบใหม่ New Normal (ชมคลิป)

อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดงาน “วันพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุ…

Read More

ชาวลำลูกกาชื่นมื่นล่องเรือ 40 ลำสืบสานประเพณีทอดกฐินทางน้ำ

ปทุมธานี-ชาวลำลูกกาชื่นมื่นล่องเรือ 40 ลำสืบสานประเพณีทอดกฐินทางน้ำ   เมื่อวันที่ 4 ต…

Read More

จันทบุรี-คณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามแถลงข่าว เชิญชวนประชาชนร่วมขบวนแห่ดาบใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2 ตุลาคมนี้

จันทบุรี-คณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามแถลงข…

Read More

นราธิวาส-โต้ะกูเป็ง เดินทัวรโบราณคดี”เปิดตำนานลังกาสุกะสู่ปาตานี” ย้อนรอยประวัติศาสตร์สู่เมืองเก่า “ลังกาสุคะ” ในยุค ยินดู-พุทธศาสนา รุ่งเรือง

นราธิวาส-โต้ะกูเป็ง เดินทัวรโบราณคดี”เปิดตำนานลังกาสุกะสู่ปาตานี” ย้อนรอยประวั…

Read More