16/06/2024

เดือน: เมษายน 2024

ปทุมธานี “พ่อเมืองปทุมธานี” เป็นประธานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ปทุมธานี "พ่อเมืองปท...

เพชรบูรณ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก จัดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ

เพชรบูรณ์ สำนักงานคุ...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป