24/07/2024

ปทุมธานี “ศิษายานุศิษย์” ร่วมงานฉลองอายุวัฒนะมงคลครบ ๕ รอบ ๖๐ ปี พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามวรวิหาร

ปทุมธานี “ศิษายานุศิษย์” ร่วมงานฉลองอายุวัฒนะมงคลครบ ๕ รอบ ๖๐ ปี พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามวรวิหาร และประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (กันอย่างมากมาย)

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี
ผู้สื่อข่าวรายงานจากมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ศิษย์ยานุศิษย์ร่วมงานฉลองอายุวัฒนะมงคลครบ ๕ รอบ ๖๐ ปี พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามวรวิหาร และท่านเป็นประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริม พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา พลเอกวรพันธุ์ วรศักดิ์โยธิน พลเอกประดิษฐ์ บุญเกิด พันเอกวิเชียร หาลำเจียก พลอากาศโทภิญโญ ณ นคร คุณวิจิตร งามศิริ คุณตุ๊กตา แซ่เอี๊ยบ
คุณสายใจ ถิระโพธิ์ไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดลย์ คุณเบญจวรรณ ช้วน รักษ์ธรรม แขกผู้มีเกียรติ และศิษย์ยานุศิษย์พี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก


ส่วนบรรยากาศภายในงาน ก่อนเริ่มงานได้มีคณะศิษย์ยานุศิษย์พี่น้องประชาชนทั้งใกล้และไกลต่างทยอยมาที่มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสถานที่จัดงานฉลองอายุวัฒนะมงคลครบรอบ ๕ รอบ ๖๐ ปีพระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงษ์รัตนาราม วรวิหารและประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยกันอย่างคึกคัก ภายในงานมีการออกโรงทาน พิธีทอดผ้าบังสุกุล พร้อมด้วยมีการบรรเลงดนตรีไทย บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่าย และเวลา ๑๐.๐๐ น.พระครู ปลัดสุชาติ ฐานจาโร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน ๑๕ รูปรับทักษิณานุปทาน เวลา ๑๑.๐๐ น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๕ รูป สวดพระพุทธมนต์เวลา๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ ๖๙รูป ฉันภัตตาหารเพลและเวลา ๑๒.๐๐ น. คณะศิษย์ยานุศิษย์ผู้มีผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร พร้อมรับของ ที่ระลึก จากพระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม วรวิหาร ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเป็นเสร็จพิธี

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถาม ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา กล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้เป็นวันดีจึงได้เป็นประธานร่วมพิธีงานฉลองอายุวัฒนะมงคลครบรอบ ๕ รอบ ๖๐ ปีพระครูปลัดสุชาติ จานโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามวรวิหาร และท่านเป็นประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วันนี้ได้มีคณะศิษย์ยานุศิษย์พี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมงานกันอย่างมากมายส่วนบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แบบเป็นกันเองมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ ๑๕ รูป มีการออกโรงทานของคณะศิษย์ยานุศิษย์ การที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ก็เป็นบุญใหญ่ และกระผมรักและศรัทธาพระปลัดสุชาติ ฐานจาโรอยู่แล้ว วันนี้เป็นวันเกิดของท่านจึงได้มาร่วมอวยพร ก็ขอให้ท่าน มีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป