19/07/2024

ปทุมธานี วัดพระธรรมกายมองโกเลียเปิดบูธสอนสมาธิในงานเทศกาล Thai festival ประเทศมองโกเลีย

ปทุมธานี วัดพระธรรมกายมองโกเลียเปิดบูธสอนสมาธิในงานเทศกาล Thai festival ประเทศมองโกเลีย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศจีนและมองโกเลีย จัดเทศกาลศิลปะวัฒนธรรมและอาหารไทย ในมองโกเลีย หรือ Thai festival ประจำปี 2566 ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ จัตุรัสเจงกีสข่าน อันเป็นจัตุรัสกลางกรุงอูลานบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย
ในการนี้วัดพระธรรมกายมองโกเลียได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการนำเสนอกิจกรรมการปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่น กิจกรรมอาสาสมัครนักศึกษาชาวท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา กิจกรรมพัฒนาหล่อหลอมผู้นำบุญ และอาสาสมัคร อีกทั้งยังได้นำเสนอวัฒนธรรมไทย คือการสรงน้ำพระ และการลอยกระทงธรรมจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่น และผู้มาร่วมงานได้ฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้มาร่วมนั่งสมาธิกว่า 500 คน
ส่วนวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 พระอาจารย์ชาญวิทย์ วรวิชฺโช เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมองโกเลีย พร้อมคณะได้เข้าพบท่านอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนและมองโกเลีย ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง โดยมอบสื่อธรรมะ และสนทนาธรรมในกิจกรรมกงสุลสัญจรด้วย สำหรับวัดพระธรรมกายมองโกเลียคือวัดไทยแห่งแรกในดินแดนมองโกล ได้รวมคณะสงฆ์ทั้งวัชรยานและเถรวาทจัดกิจกรรมทางศาสนาเสมอมา มีชาวมองโกลให้ความสนใจเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมกันอย่างมาก เพื่อให้ชาวมองโกลได้พบความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญภาวนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการฝึกสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน เป็นการปฏิบัติโดยการฝึกใจให้หยุดนิ่ง และสอนธรรมะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกท่านสามารถชมภาพกิจกรรมได้ที่เพจ Dhammakaya DMC Mongolia

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป