22/07/2024

นครนายก – สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับผู้พิการ

ที่ห้องประชุมกนกวรรณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดนครนายก ทั้งนี้ กสทช.ร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายประกอบด้วยสามคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคลออทิซึม(ไทย) สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สพท.และสมาคมเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือและดูแลคนพิการ ในการให้โอกาสแก้ผู้พิการได้มีโอกาสรับรู้สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมดิจิทัล

โดยมีวิทยากรที่มีความรู้แประสบการการณ์ด้านเทคโนยีมาให้ความรู้เป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 20-21 มิถุนายน 2566 โดยได้รับความสนใจจากผู้พิการเข้าร่วมในโครงการเป็นจำนวนมาก ในการเรียนรู้การใช้โทรศัพท์ที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งคนตาบอดสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้ และสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นตัวช่วยที่สำคัญ และผู้พิการมีโอกาสศึกษาเรียนรู้เป็นข้อมูล รับทราบข่าวสาร การเคลื่อนไหวได้หลายช่องทาง อันจำทำให้การใช้ชีวิตปะจำวันของผู้พิการทางสายได้ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้ และศึกาหาข้อมูลต่างๆได้จากโทรศัพท์ ก้าวทันผู้มีสายตาที่ดีได้อย่างคุ้มค่า ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นและมีตัวช่วยที่ดีอยู่ข้างกาย จทำให้มีความสุขมากขึ้น


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป