21/07/2024

ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯ มท.3 ลงพื้นที่หมู่บ้านธันยกานต์ ถนนมัยลาภ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าวตรวจเยี่ยม รถโมบายกระทรวงพาณิชย์

ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯ มท.3 ลงพื้นที่หมู่บ้านธันยกานต์ ถนนมัยลาภ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าวตรวจเยี่ยม รถโมบายกระทรวงพาณิชย์
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 66 ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯ มท.3 ลงพื้นที่หมู่บ้านธันยกานต์ ถนนมัยลาภ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. จะตรวจเยี่ยม รถโมบายกระทรวงพาณิชย์ ที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่าย ลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนภายในหมู่บ้านธันยกานต์ โดยในวันนี้กระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในได้จัดนำมังคุด มาจำหน่ายกิโลกรัมละ45บาท ซึ่งเป็นมังคุดจากทางใต้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ได้รับความนิยมและ สนใจเป็นอย่างมากจากชาวหมู่บ้านธันยกานต์ ได้รวมถึงข้าวสาร น้ำมัน สินค้าในครัวเรือนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชำระล้างร่างกาย และ ผงซักฟอก ที่ได้รับความนิยมอยู่แล้ว เบื้องต้น โดยโครงการดังกล่าวนี้ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น เปิดเผยว่าเป็นการช่วยเหลือพยุงราคาสินค้าตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในให้กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป โดยโครงการคาดว่า จะสิ้นสุดไม่เกินสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ตนเองพยายามสำรวจความพึงพอใจและเข้าถึงชุมชนทุกชุมชนให้มากที่สุดเพราะตลอด 3 ปีเศษที่โครงการดำเนินการมาก็ได้รับความพึงพอใจจากชาวชุมชนและคนลาดพร้าวเป็นอย่างดี คงต้องฝากคณะรัฐบาลชุดใหม่ในสภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อขนาดนี้ อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ก็พยายามที่จะปรับราคาขึ้น หากไม่ควบคุม ก็จะทำให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนหาเช้ากินค่ำ ปัจจัยด้านพลังงานก็มีส่วนในเรื่องของต้นทุนการผลิตเพราะสินค้าถ้าขึ้นราคาแล้วไม่มีทางที่จะปรับราคาลงมาตามกลไกของพลังงานหากรัฐบาลไม่ควบคุมสินค้าเหล่านี้ ผู้ประกอบการผลักภาระให้ผู้บริโภค ก็จะทำให้สภาวะเงินเฟ้อทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นต่อไป ธนิตศักดิ์ กล่าว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป