19/07/2024

พิจิตร-อบจ.พิจิตรมอบรถมอเตอร์ไซด์หนุนรพ.สต.ในสังกัดเพื่อใช้ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพชาวบ้าน

พิจิตร-อบจ.พิจิตรมอบรถมอเตอร์ไซด์หนุนรพ.สต.ในสังกัดเพื่อใช้ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพชาวบ้าน
   
 วันที่ 21 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร โดย พ.ต.อ. กฤษฎา  ภัทรประสิทธิ์  นายก อบจ.พิจิตร , นายพิศ  วิริยะอารีธรรม ประธานสภา อบจ.พิจิตร , นายสันติ  การภักดี ปลัด อบจ.พิจิตร และกองสาธารณสุข อบจ.พิจิตร ได้ทำพิธีส่งมอบรถจักรยานยนต์ให้กับ รพ.สต.ในสังกัดของ อบจ.พิจิตร ทั้งหมด 68 แห่ง ที่บริเวณอาคารสำนักงาน อบจ.พิจิตร  โดยมีวัตถุประสงค์ของการมอบรถมอเตอร์ไซด์ให้กับ รพ.สต. ในสังกัดของ อบจ.พิจิตร ครั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนการออกให้บริการเชิงรุกในพื้นที่
   โดยได้เรียนเชิญ นายประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์  ประธานที่ปรึกษา นายก อบจ.พิจิตร เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทกับหมอสถานีอนามัยที่อยู่ในสังกัดของ อบจ.พิจิตร โดย  นายประดิษฐ์  ได้กล่าวถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นต้นแบบในการส่งมอบ รพ.สต. ให้มาอยู่ในความดูแลของท้องถิ่นที่มีระบบในการบริหารจัดการตนเองที่มีสมาชิกสภาจังหวัดที่เป็นตัวแทนประชาชนเป็นผู้ร่วมกำหนดนโยบายการดูแลสุขภาพประชาชนควบคู่ไปกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่มี นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  ที่ร่วมให้การสนับสนุนงานด้านการพัฒนาความรู้ทางด้านการแพทย์
ซึ่งขณะนี้ต้องถือได้ว่าเรื่องสุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่ อบจ.พิจิตร จะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ดังนั้นในอนาคตงบประมาณอย่างน้อย 50% ควรจะต้องเป็นงบดำเนินการเพื่อการพัฒนาในทุกมิติของ รพ.สต.แต่ควรค้นหาจุดเด่นของ รพ.สต. ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ แตกต่างกันไปตามจำนวนประชากรและบริบทของแต่ละพื้นที่ ว่า ควรจะพัฒนาในรูปแบบใดเพื่อให้ถูกใจ ได้คุณภาพตามที่ประชาชนต้องการ ซึ่งเรื่องดังกล่าว นายประดิษฐ์  ในฐานะประธานที่ปรึกษา นายก อบจ.พิจิตร จึงอยากฝากแนวคิดไปยังผู้บริหารและสมาชิกของ อบจ.พิจิตร  ด้วยว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ท้องถิ่นจะต้องเพิ่มความใส่ใจด้านสุขภาพของประชาชน
นอกจากนี้ พ.ต.อ. กฤษฎา  ภัทรประสิทธิ์  นายก อบจ.พิจิตร ก็ยังได้เปิดโอกาสให้หมออนามัยที่เป็นตัวแทน รพ.สต. ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพัฒนาให้ รพ.สต. เป็นเหมือนคลินิกดีๆที่อยู่ใกล้บ้านเพื่องานบริการด้านสุขภาพของประชาชน
สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มี  นายภัทรพงศ์  ภัทรประสิทธิ์  ส.ส.พิจิตร เขต 1 , นายวินัย  ภัทรประสิทธิ์  ส.ส.พิจิตร เขต 2 , พลโท สุพจน์  บูรณจารี ที่ปรึกษา นายก อบจ.พิจิตร , สมาชิกสภาจังหวัด หรือ สจ. รวมถึงผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กว่าหนึ่งร้อยคนร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย
สิทธิพจน์  พิจิตร  081-8872449

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป