25/07/2024

ปทุมธานี ” วันรำลึกถึง สุนทรภู่ กวีเอกของโลก 242 ปี ที่สามโคก ” ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย เจริญรอยตาม มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์

ปทุมธานี ” วันรำลึกถึง สุนทรภู่ กวีเอกของโลก 242 ปี ที่สามโคก ” ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย เจริญรอยตาม มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น.ณ พิพิธภัณฑ์ที่ว่าการอำเภอ สามโคก(หลังเก่า) ตำบลบางเตยอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน วันระลึกถึงสุนทรภู่กวีเอก ของโลก 242 ปี ที่สามโคก พร้อมด้วยนางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก นางลักษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายวีรวัฒน์ วงศ์ศุปไทย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสามโคก คุณพัฒนา กันอำพล คุณพนารัตน์ กันอำพล ประธานกรรมการบริษัท เค.ซีไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ภาคเอกชนผู้มีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมภายในจังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดวันรำลึกถึง สุนทรภู่ กวีเอกของโลก 242 ปีที่สามโคก ประจำปี 2566 รณรงค์ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ เจริญรอยตาม มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ ภายในกิจกรรมได้มีการแสดงทางวัฒนธรรม แข่งขันทักษะทางวิชาการ ชมการขับเสภา เทิดพระเกียรติสุนทรภู่ โดยโรงเรียนชัยสิทธาวาส ชมการขับร้องเพลงโนเน เทิดพระเกียรติสุนทรภู่ โดยคณะลำพาข้าวสาร วัดสำแล


ชมการแสดงรำมอญ โดยสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญ จังหวัดปทุมธานี ประกวดเขียนเรียงความ กิจกรรมคัดไทย กิจกรรมประกวดเรียงความ กิจกรรมประกวดวาดภาพ และตอบคำถามวิชาการ และวางพวงมาลัยเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่สุนทรภู่ ร่วมกันภาคภูมิใจและตระหนักถึงภาคเอกชนญของการใช้ภาษาไทยได้อย่างสร้างสรรค์เจริญรอยตามมหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ พร้อมเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณของสุนทรภู่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เอกของโลก และเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีความตระหนักถึงผลงานของสุนทรภู่และร่วมสืบทอดผลงานและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมเยาวชนได้ใช้ภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์ คิดวิพากษ์วิจารณ์ อย่างมีเหตุผลใช้ในทางสร้างสรรค์และใช้ภาษาอย่างสละสลวยงดงาม ย่อมสร้างเสริมบุคลิกภาพของผู้ใช้ภาษาให้น่าเชื่อถือและเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ ด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า

เมื่อ พ.ศ. 2358 ในเทศกาลออกพรรษาเดือนสิบเอ็ดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ หล้านภาลัย ได้เสด็จไปประทับที่พลับพลาริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งซ้ายเยื้องเมืองสามโคก ทรงรับดอกบัวของประชาชนในขณะนั้นจำนวนมาก จึงพระราชทานนามเมืองสามโคกเปลี่ยนใหม่ว่า เมืองปทุมธานี โดยเหตุผลที่มีดอกบัวอยู่ทั่วไป ซึ่งมีหลักฐาน ดังนิราศภูเขาทอง พ.ศ.2371 ของสุนทรภู่ กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า ..ถึงสามโคกโศกถวิล ถึงปิ่นเกล้า พระพุทธเจ้าหลวงบำรุง ซึ่งกรุงศรี ประทานนามสามโคกเป็น เมืองตรี ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว… ซึ่งโครงการวันสุนทรภู่ประจำปี 2566 เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสามโคก สถานศึกษา และองค์กรทุกภาคส่วนในฐานะที่เป็นองค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรมและมีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนคุณค่าของมรดกศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของอำเภอสามโคก ทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทย และของโลกส่งเสริมให้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานมรดกทางวัฒนศิลป์ของสุนทรภู่ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของรัฐธรรม

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป