21/07/2024

ปทุมธานี วัดพระธรรมกายจัดสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชพระชนมายุ 8 รอบ

ปทุมธานี วัดพระธรรมกายจัดสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชพระชนมายุ 8 รอบ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำคณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนาน้อมถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา 26 มิถุนายน 2566


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระนามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ ฉายา อมฺพโร เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยทรงเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต แม่กองงานพระธรรมทูต และนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


การนี้วัดพระธรรมกายได้เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วโลก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยสามารถร่วมพิธี ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี หรือร่วมพิธีออนไลน์ได้ทาง www.gbnus.com , YouTube live : DMCtv, Facebook live : สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย หรือที่ www.zoom072.com Meeting ID : 892 8398 9294 password: 072

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป