24/07/2024

ลำปาง-อำเภอเมืองลำปาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

ลำปาง-อำเภอเมืองลำปาง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

จังหวัดลำปาง โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สถาบันการศึกษา และอำเภอเมืองลำปาง หน่วยงานองค์กรต่างๆ จากทุกภาคส่วนในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ร่วมแสดงพลังสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ณ ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งเยาวชนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมผนึกกำลังประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด


กิจกรรมรณรงค์ “ร่วมแสดงพลังสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด” เป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง ได้จัดทำขึ้น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “สานพลังประชารัฐ รวมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อแผ่นดิน” ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระแสรวมพลังมวลชนชาวลำปาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับยาเสพติด รณรงค์กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และหันมาใส่ใจในการที่จะระดมกำลังช่วยกันแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่กันอย่างจริงจัง โดยทั้งหมดเพื่อให้เป็นกิจกรรมแห่งความดีที่ประชาชนชาวลำปางจะได้ร่วมกันทำเป็นมหากุศล เพื่อน้อมเกล้าถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมงคลทรงมีพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ซึ่งในครั้งนี้จังหวัดลำปาง ได้จัดทำกิจกรรมขึ้นพร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ภายใต้คำขวัญที่ว่า “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”


โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นตัวแทนอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมนำผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งเยาวชนเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจากทุกภาคส่วน ที่มาร่วมทำกิจกรรม ร่วมหลอมรวมพลังใจแสดงพลังแห่งความสามัคคี กล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดพร้อมกันว่า “ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะร่วมทำความดี เสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา อย่างสุดกำลังเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน จะประพฤติตนเป็นคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่ผลิต ไม่ค้า ไม่เสพหรือให้การสนับสนุน และขอร่วมเป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด คอยเฝ้าระวังครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไป”

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป