23/07/2024

จ.ระยอง เปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ 200 นาย ระดมกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่

จ.ระยอง เปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ 200 นาย ระดมกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 26 มิ.ย.ที่บริเวณสวนศรีเมือง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง ในฐานะ ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์’รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด’เปิดปฏิบัติการปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดระยอง อส.และ อปท.จำนวน 200 นาย กวาดล้างยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

นายไตรภพ กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ และรัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ มีความเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา ควบคุมมิให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน โดยในปี 2566 นี้ ได้กำหนดทิศทางการดำเนินการภายใต้โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด


นำไปสู่จุดมุ่งหมาย’สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด’อย่างยั่งยืน จังหวัดระยอง ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดดังกล่าว สอดรับกับนโยบายการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดระยองอย่างจริงจัง ที่ยกให้เป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัด จึงได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดดังกล่าวขึ้น มุ่งให้สังคม และปลอดจากยาเสพติด มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสืบไป.

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป