26/07/2024

นครปฐม-นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดฯ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ.2566

นครปฐม-นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดฯ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.45 น. นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์การต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ.2566 ณ เทศบาลตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนางสมพิศ ยืนนาน นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงกิจกรรมดังกล่าว


ทั้งนี้ นายอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงแสน ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดทุกกรณี ร่วมกับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกำแพงแสน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และท้องที่ คณะครู นักเรียนอำเภอกำแพงแสน ประชาชนทั่วไป พร้อมร่วมเดินขบวน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน ประชาชนได้รับทราบ ตื่นตัวในการร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป