01/10/2023

ปทุมธานี วัดสะแก สามโคก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระครูถาวร ธรรมนิวิฐ (สง่า ถาวรธมฺโม) ครบรอบ ๒๖ ปี แห่งการมารณะภาพ พร้อมอดีตเจ้าอาวาสวัดสะแกทุกรูป

ปทุมธานี วัดสะแก สามโคก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระครูถาวร ธรรมนิวิฐ (สง่า ถาวรธมฺโม) ครบรอบ ๒๖ ปี แห่งการมารณะภาพ พร้อมอดีตเจ้าอาวาสวัดสะแกทุกรูป

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดสะแก ตำบลสามโคก อำเภอสามโค จังหวัดปทุมธานี พระอธิการเริงชัย ฐานุตตฺโร เจ้าอาวาสวัดสะแก ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน พี่น้องประชาชนร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระครูถาวร ธรรมนิวิฐ หรือพระอาจารย์สง่า ถาวรธมฺโม อดีตเจ้าอาวาสวัดสะแก ครบรอบ ๒๖ ปี แห่งการมรณะภาพ พร้อมอดีตเจ้าอาวาสวัดสะแกทุกรูป


ต่อมาพูดสื่อข่าวได้สอบถามพระอธิการเริงชัย ฐานุตตฺโร เจ้าอาวาสวัดสะแก ท่านได้ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่า ทางวัดสะแกจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระครูถาวรธรรมนิวิฐ หรือพระอาจารย์สง่า ถาวรธมฺโม ครบรอบ ๒๖ ปีแห่งการมรณะภาพ พร้อมอดีตเจ้าอาวาสวัดสะแกทุกรูป ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา ๑๐. ๓๐ น.พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น.เชิญร่วมรับประทานอาหาร เวลา ๑๘.๐๐ น.สวดพระอภิธรรม และเวลา ๑๙.๐๐ น.ชมการแข่งขันตะไลเข้าสู่ม

โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันมากมาย นอกจากนี้จึงอยากจะประชาสัมพันธ์ถึงคณะศิษยานุศิษย์ พี่น้องประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่ที่จะรับเป็นเจ้าภาพโรงทาน ในงานดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ทุกวันหรือโทร ๐๘๓-๔๔๖-๘๓๐๙ หรือ ๐๘๔ -๑๑๘-๔๓๔๗ พระอธิการเริงชัย ฐานุตตฺโร เจ้าอาวาสวัดสะแก และสุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญ คณะศิษยานุศิษย์ พี่น้องประชาชนร่วมงานในวันดังกล่าวโดยพอเพียงกัน จึงฝากสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ งานในวันดังกล่าวให้ด้วยขอเจริญพร

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป