01/10/2023

นราธิวาส-ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนผู้ประสบภัยเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟ พลุ และประทัด ระเบิด ที่ มูโนะ

นราธิวาส-ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนผู้ประสบภัยเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟ พลุ และประทัด ระเบิด ที่ มูโนะ

ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. โดย ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ พร้อมด้วย ชุดทหารช่างฯ เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านประชาชนผู้ประสบภัยเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟ พลุ และประทัด ระเบิด บ.มูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก – ลก จ.นราธิวาส โดยในวันนี้ ได้ทำการเก็บกวาด รื้อถอนและขนไม้ บ้านนาย ฮานีตา มะยูนุ เจ้าของบ้าน โดยมี นายภักดี ถนัดกิจพานิชย์ เป็นผู้เช่า ณ บ้านเลขที่ ๓๕/๑ และ บ้านเลขที่ ๓๖/๔ ม.๑ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

เพื่อเตรียมการซ่อมแซมต่อไป การดำเนินการ แล้วเสร็จเรียบร้อย และเข้าทำการเก็บกวาด รื้อถอนและขนไม้ บ้านเปาซี สาแระ บ้านเลขที่ ๓๓/๑ และ บ้านเลขที่ ๓๓/๒ ม.๑ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส การดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ โดยดำเนินการเข้าช่วยเหลือ เก็บกวาด รื้อถอน ซ่อมทำหลังคาบ้านเรือนผู้ประสบภัยฯ ดังนี้ บ้าน นาย อุเซ็ง สมานกุลวงศ์ บ้านนาง สม มะนัง ซ่อมหลังคาบ้าน นางสาว ลูไซมียา ซ่อมแซมบ้าน นาง พนิดา ทักษิณาเวศน์ ซ่อมแซมบ้าน นางสาว ลูไซมียา ซ่อมแซมบ้าน นาย ซอบรี เจ๊ะเลาะห์ ซ่อมแซมบ้าน น.ส.นารีนาถ ขวัญคง

ซ่อมแซมบ้าน น.ส.ฮาลือน๊ะ แลนา ซ่อมแซมบ้านนาง พนิดา ทักษิณาเวศน์ (อีกหนึ่งหลัง) ซ่อมแซมบ้าน นาย ซอบรี เจ๊ะเลาะห์ ขนย้ายกระเบื้องขึ้นชั้นสอง 2 หลัง รื้อถอน เก็บกวาดบ้าน นาย อูสลี มะรือเป็น รื้อถอน เก็บกวาดบ้าน นาย อูสลี มะรือเป็น และในวันนี้ได้ ทำการเก็บกวาด รื้อถอนและขนไม้ บ้านเปาซี สาแระ

ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ก.ค.๖๖ ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๖ ซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยฯ แล้วเสร็จ จำนวน ๒๕ หลัง กำลังพลในการปฏิบัติงาน ๒ ชป. จำนวน ๓๐ นาย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป