25/09/2023

ชลบุรี-ทะเลเกาะล้าน น้ำเขียวอีกแล้วแต่นักท่องเที่ยวยังเล่นน้ำปรกติ

ชลบุรี-ทะเลเกาะล้าน น้ำเขียวอีกแล้วแต่นักท่องเที่ยวยังเล่นน้ำปรกติ

บรรยากาศชายหาดเกาะล้าน เมืองพัทยา ในวันนี้ พบว่าน้ำทะเลเริ่มเป็นสีเขียวอีกแล้ว หลังเมื่อเดือน สิงหาคม ที่ผ่านมาที่ หาดตาแหวน และหาดตายาย ก็เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเขียวมาแล้ว ซึ่งขณะนั้นน้ำทะเลเกาะล้าน เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเขียวประมาณ 3-4 วัน โดยในวันนี้ พบว่าที่เกาะล้านเริ่มมีน้ำทะเลเขียวอีกแต่นักท่องเที่ยวก็ยังเล่นน้ำตามปรกติ


สำหรับน้ำทะเลเขียวนี้ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่า แพลงก์ตอนบลูม จึงทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนสี ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปรกติปีหนึ่งจะเกิดขึ้น 2-3 วัน ในช่วงต้นฤดูฝน อาจทำให้น้ำทะเลเป็นสีเขียว เพราะมีน้ำจืดไหลลงทะเล จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยถือว่าไม่เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติ สามารถมาเที่ยวได้ตามปรกติ


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

You may have missed