02/12/2023

เชียงใหม่-เลขาธิการ กช. เปิด ศูนย์อบรมพัฒนาศักยภาพครูฯและตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อนเชื่อมโยงการศึกษา ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เชียงใหม่-เลขาธิการ กช. เปิด ศูนย์อบรมพัฒนาศักยภาพครูฯและตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อนเชื่อมโยงการศึกษา ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ กช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิด ศูนย์อบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนอย่างเป็นทางการ และ ศูนย์ทดสอบนานาชาติของหลักสูตรแห่งชาติอังกฤษ โดยมีดร.วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ผู้บริหาร EFL Learning Centre / ผู้อำนวยการศูนย์อบรม และ ศูนย์สอบนานาชาติ Pearson Edexcel สหราชอาณาจักร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ อุปนายกสมาคมฯ ประธานฝ่ายศึกษานอกระบบ คณะกรรมการสมาคม ผู้แทนสถานศึกษาในโครงการ Chiang Mai Soft Power ในมิติ Edutourism ผู้แทนสถานศึกษาทุกระบบ ในโครงการขับเคลื่อนเชื่อมโยงการศึกษา ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ ทุกแห่ง ผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดงาน

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า ผมขอแสดงความยินดีกับ ทีมงานโรงเรียน อีเอฟแอล เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ ทุกท่าน ที่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการศึกษาไทย ภายใต้สังกัด สช. ว่าสามารถก้าวไปถึงระดับโลกได้ชื่นชมต่อการทำงานหนักของทีมงาน และ ขอให้มุ่งมั่นสร้างคุณภาพเพื่อสร้างพลังให้การศึกษาไทยต่อไป

และสำหรับการตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อนเชื่อมโยงจากศึกษาตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้น วันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ Chiang Mai Model ในการทำตามแนวนโยบาย “ร่วมด้วยช่วยกัน” ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงพลังความร่วมมือในการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อความเป็นเลิศระหว่าง EFL Learning Centre กับ สถานศึกษาระบบต่างๆ เป็นโอกาสอันนี้ที่จะได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Success Model ที่ประสบความสำเร็จของแต่ละสถาบันการศึกษาอันเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันต่อไปในอนาคต

ดร.วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ผู้บริหาร EFL Learning Centre / ผู้อำนวยการศูนย์อบรม และ ศูนย์สอบนานาชาติ Pearson Edexcel สหราชอาณาจักร กล่าวว่า ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 EFL learning Centre ได้รับหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เป็นศูนย์อบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนอย่างเป็นทางการ Edexcel Academic Qualifications Centre และ เป็นศูนย์ทดสอบนานาชาติของหลักสูตรแห่งชาติอังกฤษ International GCSE และ International A Levelในการนี้ได้รับเกียรติจากเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ และตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อนเชื่อมโยงการศึกษา ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนำเสนอความร่วมมือในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นเลิศระหว่าง EFL Learning Centre กับ สถานศึกษาในระบบต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ และจะได้นำเสนอ Success Model ที่ประสบความสำเร็จของแต่ละสถาบันการศึกษาอันเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

 

พัฒนชัย/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป