02/12/2023

อนุกรรมการการปกครองฯ ชุดที่ 8 สภากรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อนุกรรมการการปกครองฯ ชุดที่ 8 สภากรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ว่าที่.รต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น ในฐานะอนุกรรมการการปกครองฯ ชุดที่ 8 สภากรุงเทพมหานคร เดินทางไปร่วมประชุมรับฟัง ข้อเสนอแนะ ติดตามให้กำลังใจที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดยมี สก.พินิจ กาญจนชูศักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการปกครองชุดที่ 8 พร้อมคณะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยได้ฟังการบรรยายสรุปภารกิจหน้าที่ของการปฏิบัติงานของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.และสอบถามประเด็นการมอบชุดผจญเพลิงให้กับสำนักงานเขตต่างๆโดยเฉพาะเขตสัมพันธวงศ์ให้กับหน่วยงาน อปพร ซึ่งชุดดังกล่าวนั้นเป็นชุดที่กลาง สปภ. ใช้งานมาเกิน 5 ปีแต่ยังอยู่ในสภาพที่ดีจึงทำการมอบให้สำนักงานเขตต่างๆตามที่มีการร้องขอและถือว่าเป็นครุภัณฑ์ทรัพย์สินของทางราชการที่ต้องเก็บและบำรุงรักษาและใช้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยประธานที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและกำชับในเรื่องของการดูแลรักษา ตลอดจนผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละสำนักงานเขตซึ่งจะมีฝ่ายปกครองทำหน้าที่ดูแลในงบประมาณปี ๖๗ ก็จะมีการทยอยมอบให้กับสำนักงานเขตต่างๆที่ทำหนังสือขอการสนับสนุนเข้ามาด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ที่ประชุมอยากได้ซักถาม ขีดความสามารถในการดับเพลิงอาคารสูง, การป้องกันและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหว ซึ่งทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีทีมที่ได้รับการฝึกอบรม พร้อมที่จะเข้า ดูแลช่วยเหลือประชาชนกรณีแรกเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น สรุปที่ประชุม ได้ให้ข้อสังเกตเรื่องการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งมีความจำเป็นเนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆของสำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน และต้องดูแลอย่างดีตามวงรอบของการใช้งาน เช่นรถดับจเพลิงหรือรถสายน้ำที่มีความสูง ๙๐ เมตร ซึ่งมีอยู่จำนวน ๔ คัน ก็ต้องได้รับการปรนนิบัติและบำรุงรักษาด้วยงบประมาณค่อนข้างสูง โดยทางสภากรุงเทพมหานครจะให้การสนับสนุนงบประมาณที่จำเป็น เพื่อนำไปใช้ดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ต่อไปตรวจเยี่ยมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ..
วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ว่าที่.รต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น ในฐานะอนุกรรมการการปกครองฯ ชุดที่ 8 สภากรุงเทพมหานคร เดินทางไปร่วมประชุมรับฟัง ข้อเสนอแนะ ติดตามให้กำลังใจที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดยมี สก.พินิจ กาญจนชูศักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการปกครองชุดที่ 8 พร้อมคณะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยได้ฟังการบรรยายสรุปภารกิจหน้าที่ของการปฏิบัติงานของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.และสอบถามประเด็นการมอบชุดผจญเพลิงให้กับสำนักงานเขตต่างๆโดยเฉพาะเขตสัมพันธวงศ์ให้กับหน่วยงาน อปพร ซึ่งชุดดังกล่าวนั้นเป็นชุดที่กลาง สปภ. ใช้งานมาเกิน 5 ปีแต่ยังอยู่ในสภาพที่ดีจึงทำการมอบให้สำนักงานเขตต่างๆตามที่มีการร้องขอและถือว่าเป็นครุภัณฑ์ทรัพย์สินของทางราชการที่ต้องเก็บและบำรุงรักษาและใช้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยประธานที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและกำชับในเรื่องของการดูแลรักษา ตลอดจนผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละสำนักงานเขตซึ่งจะมีฝ่ายปกครองทำหน้าที่ดูแลในงบประมาณปี ๖๗ ก็จะมีการทยอยมอบให้กับสำนักงานเขตต่างๆที่ทำหนังสือขอการสนับสนุนเข้ามาด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ที่ประชุมอยากได้ซักถาม ขีดความสามารถในการดับเพลิงอาคารสูง, การป้องกันและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหว ซึ่งทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีทีมที่ได้รับการฝึกอบรม พร้อมที่จะเข้า ดูแลช่วยเหลือประชาชนกรณีแรกเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น สรุปที่ประชุม ได้ให้ข้อสังเกตเรื่องการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งมีความจำเป็นเนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆของสำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน และต้องดูแลอย่างดีตามวงรอบของการใช้งาน เช่นรถดับจเพลิงหรือรถสายน้ำที่มีความสูง ๙๐ เมตร ซึ่งมีอยู่จำนวน ๔ คัน ก็ต้องได้รับการปรนนิบัติและบำรุงรักษาด้วยงบประมาณค่อนข้างสูง โดยทางสภากรุงเทพมหานครจะให้การสนับสนุนงบประมาณที่จำเป็น เพื่อนำไปใช้ดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป