12/12/2023

อยุธยา – โรงไฟฟ้าวังน้อยจัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 4/2566

อยุธยา – โรงไฟฟ้าวังน้อยจัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 14. พฤศจิกายน 2566 ณ. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา นายวิทยา หาดนิล ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกร ระดับ 11 โรงไฟฟ้าวังน้อย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย หัวส่วนราชการผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชน ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการการตรวจการสิ่งแวดล้อม ของโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 4/2566 พร้อมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ชมสระน้ำลอยฟ้าเขายายเที่ยง ทุ่งกังหันลม และแหล่งท่องเที่ยวเชิ่งเกษตร ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เพื่อให้ผู้ที่ไปศึกษาดูงานได้นำมาปฏิบัติต่อไป

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป