21/05/2024

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ก.ค.๖๗

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ก.ค.๖๗

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกิจการวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
.
เปิดการอบรมหลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ( รวม ๓ วัน ) ณ ห้องประชุมปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
.
#รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 มิถุนายน 2567 (รับเฉพาะนักวิทยุ-โทรทัศน์ / นักประชาสัมพันธ์ / นักสื่อสารออนไลน์ / บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรม อายุ 18 ปีขึ้นไป)
#ช่องทางการสมัคร สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://1th.me/icDwC ☎️ 092–156–9545 , Line id: 0646862497

เจนกิจ นัดไธสง-รุ่ง รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป