28/05/2024

ปทุมธานี รองผู้ว่าฯปทุมธานี เข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตราย ย้ำการดูแลกักเก็บสารเคมีให้ปลอดภัยสูงสุด และการเตรียมพร้อมระงับเหตุ

ปทุมธานี รองผู้ว่าฯปทุมธานี เข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตราย ย้ำการดูแลกักเก็บสารเคมีให้ปลอดภัยสูงสุด และการเตรียมพร้อมระงับเหตุ

 

   

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.67 เวลา 09.30 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานอนุกรรมการระดับจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานีและเทศบาล ลงพื้นที่ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

   

เพื่อตรวจสอบโรงงานที่รับดำเนินการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี มีโรงงานลักษณะดังกล่าวจำนวน 11 โรงงาน โดยรองผู้ว่าราชการได้สั่งกำชับให้ท้องถิ่นดำเนินการ ดูแลอุปกรณ์เชื้อเพลิงที่เหมาะสม ในการเตรียมความพร้อมระงับเหตุเพลิงไหม้ และชี้แจงให้ประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโรงงานได้รับทราบข้อมูลในการประกอบกิจการโรงงาน ให้โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการกักเก็บสารเคมีให้มีความปลอดภัยสูงสุด

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป