24/06/2024

แม่ฮ่องสอน-รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก“ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชน จาก บุหรี่ไฟฟ้า”

แม่ฮ่องสอน-รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก“ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชน จาก บุหรี่ไฟฟ้า”
วันนี้ (31 พ.ค. 2567) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งได้ กำหนดประเด็นรณรงค์ว่า “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชน จาก บุหรี่ไฟฟ้า” เครือข่ายฯได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างการ รับรู้ให้ทุกภาคส่วน เกิดความตระหนักในโทษ พิษ ภัย ของบุหรี่ และ บุหรี่ไฟฟ้า มีความเข้าใจเข้าถึงข้อมูล และ ร่วมมือกัน ป้องกันความเสี่ยง ทุกรูปแบบ ทุกช่องทางไม่ให้เด็กเยาวชน เป็นนักสูบหน้าใหม่ และร่วมรณรงค์ให้ผู้สูบบุหรี่ลด ละ เลิก การ สูบ เพื่อสุขภาวะที่ดี ไม่เพิ่มจำนวนผู้ป่วยเรื้อรัง โดยเครือข่ายสื่อนักรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีมอบป้ายห้ามสูบบุหรี่ และ บุหรี่ไฟฟ้า แก่หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง และ การเดินรณรงค์ บริเวณหน่วยงานราชการ และตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ ในอดีตจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถิติผู้สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ร้อยละ 30.59 กลุ่ม เครือข่ายสื่อนักรณรงค์ฯ ได้ร่วมกับภาคี เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์บำบัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา สพป 1/2 สพม สถานศึกษาทุกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน ภาคประชาสังคม จนกระทั่งสถิติการสูบ การดื่มลดลง แต่เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันการแพร่ระบาด การโฆษณา ชวนเชื่อ ธุรกิจของบริษัทผู้ผลิต ได้สร้างผลิตภัณฑ์ให้จูงใจเด็ก เยาวชน รวมทั้ง มีช่องทางให้เข้าถึงได้ง่าย หลากหลาย ยากแก่ การควบคุม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ได้มีประกาศจังหวัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เรื่อง มาตรการควบคุมเพื่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป