24/07/2024

นราธิวาส – อาจารย์ไพศาล ตอยิบ ร่วมประชุมสานสัมพันธ์สร้างกีฬา กระชับมิตร3ประเทศ ไทย อินโดนีเซียและมาเลย์ฯเป็นเจ้าภาพ ประจำปี 2567

นราธิวาส – อาจารย์ไพศาล ตอยิบ ร่วมประชุมสานสัมพันธ์สร้างกีฬา กระชับมิตร3ประเทศ ไทย อินโดนีเซียและมาเลย์ฯเป็นเจ้าภาพ ประจำปี 2567

 

อาจารย์ไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการฯโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา จังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้เข้าร่วมการประชุมกับ นายอะฮ์มัด ฟะห์มี บันคณะ อะฮ์มัด ซาร์กาวี กงสุลใหญ่มาเลเซีย และกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่าง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย อินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย ณ สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย จังหวัดสงขลา ในการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ต่างได้มีโอกาสแสดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

 

และประสบผลสำเร็จ หลังจากที่ไม่ได้จัดกิจกรรมมานานเนื่องจากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 2019 ในปีนี้เมื่อได้มีโอกาส อาจารย์ไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการฯ พร้อมคณะ จึงได้ร่วมหารือและเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประจำปี 2567 ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สหพันธ์รัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวม 3 ประเทศ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีและความสามัคคีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในประเทศอาเซียนอีกด้วย.

 

ท่านอะฮ์มัด ฟะห์มี บิน อะฮ์มัด ซาร์กาวี กงสุลใหญ่มาเลเซีย กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี่ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 3 ประเทศ ผ่านการการแข่งขันกีฬาซึ่งปีนี้เรากำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยสงขลาชลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เราเลือกเป็นกีฬาวอลเลย์บอล แบ่งเป็นประเภทชายและประเภทหญิง และจะมีการทำกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นเสริมสร้างความสัมพันธไมตรีร่วมกันต่อไป

 

อาจารย์ไพศาล ตอยิบ กล่าวว่า การจัดการแช่งขันกีฬา ของทั้ง 3 ประเทศนี้เราจัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ในครั้งนี้จะมีทางกงสุลใหญ่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม หลังจากที่ต้องหยุดกิจกรรมนี้เหตุด้วยการแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่เรากลับมาคุยกัน โดยทั้งสามประเทศจะสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกันในแต่ละครั้ง
ทั้งนี้โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ท่านกงสุลใหญ่มาเลเซีย และท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กลับมากระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาส ทางการศึกษาให้กับเยาวชนชาวจังหวัดนราธิวาสต่อไปในอนาคต.

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป