22/07/2024

เลย​ -​ทหารพรานที่ 2106 ให้การช่วยเหลือด้านแรงงาน ไถนา-หว่านข้าว ให้ราษฎรในพื้นที่ บ้านนาปูน อ.นาแห้ว

เลย​ -​ทหารพรานที่ 2106 ให้การช่วยเหลือด้านแรงงาน ไถนา-หว่านข้าว ให้ราษฎรในพื้นที่ บ้านนาปูน อ.นาแห้ว

 

 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-17.00น ร.อ.ชำนาญ หมั่นบุญ ผบ.ร้อย. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 2106 จัดกำลังพล ให้การช่วยเหลือด้านแรงงานในการเตรียมการเพาะปลูกข้าวนาปีให้กับ นาง หนูเขี่ยน อุตรชน อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 35 หมู่ 3 บ้านนาปูน ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

 

ซึ่งเป็นมารดาของ ทพ.วรวุฒิ จันดาหาร เป็นกำลังพลของหน่วย เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับราษฎรในพื้นที่ ในการปฏิบัติงานของหน่วยในทุกมิติ สร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันด้วยรอยยิ้ม ให้กับชุมชนตลอดไป “เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างดี

   

เด​วิท​ โชคชัย​ มุกดาหาร​ ​รายงาน​ 092-5259777​

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป