20/07/2024

ลำปาง-ผบ.มทบ. 32 ตรวจเยี่ยมการฝึกเดินทางไกล และพักแรม ของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 มอบสิ่งของให้กำลังใจ เน้นย้ำ !! การฝึกตามระเบียบ พร้อมความปลอดภัยในทุกขั้นตอน

ลำปาง-ผบ.มทบ. 32 ตรวจเยี่ยมการฝึกเดินทางไกล และพักแรม ของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 มอบสิ่งของให้กำลังใจ เน้นย้ำ !! การฝึกตามระเบียบ พร้อมความปลอดภัยในทุกขั้นตอน

พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการ มณฑลทหารบกที่ 32 ตรวจเยี่ยมการฝึกเดินทางไกล และพักแรมของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กำลังใจให้กับทหารใหม่ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ เน้นการฝึกให้เป็นไปตามระเบียบ คู่มือการฝึกอย่างเคร่งครัด ในสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และให้เกิดความปลอดภัยกับทหารใหม่ในทุกขั้นตอนการฝึก ซึ่งการฝึกครั้งนี้เปรียบเสมือนการเข้าเรียนในวิทยาลัยแห่งลูกผู้ชาย ผู้ฝึกทุกนายเปรียบเสมือนเป็นเบ้าหลอมในการผลิตกำลังพลที่มีคุณภาพ ที่สามารถสร้างคน สร้างความแข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ เพื่อเป็นกำลังพลที่มีคุณภาพของกองทัพบกต่อไป ณ พื้นที่ฝึกสนามยิงปืน มณฑลทหารบกที่ 32 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 นำคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมการฝึกเดินทางไกล และพักแรมของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 ครั้งนี้ เพื่อ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ในการฝึกเดินทางไกล พักแรม และดำรงชีพในป่า ซึ่งเป็นบทหนึ่งของหลักสูตรฝึกทหารใหม่ อย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนพี่ที่คอยแนะนำน้องๆ ในรั้วของมหาวิทยาลัยลูกผู้ชายกองทัพบก เป็นการฝึกการเดินทางไกลทางยุทธวิธี ของหน่วย ณ พื้นที่ฝึกสนามยิงปืน มณฑลทหารบกที่ 32 เป็นหลักสูตรตามแนวทางการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก เพื่อให้ทหารใหม่ได้นำวิชาความรู้ที่ได้ฝึกศึกษา ตลอดห้วงที่ผ่านมาปรับใช้ตลอดเส้นทางในการเดินทางไกล ละทำการฝึกการดำรงชีพ การประกอบอาหารในป่า เพื่อให้ทหารใหม่ มีความรู้ใช้ทักษะในการดำรงชีพเอาตัวรอดในป่า สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินการทางยุทธวิธีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของหน่วยต่อไป


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป