21/07/2024

ลำปาง-ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับ อบต.หนองหล่ม ดำเนินโครงการ Fix-It จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำปาง-ว.อาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับ อบต.หนองหล่ม ดำเนินโครงการ Fix-It จิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน อาชีวศึกษา (Fix It – จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธาน, นายสุริยา ตาสุวรรณ์ นายกบริหารส่วนตำบลหนองหล่มกล่าวต้อนรับ, ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวรายงาน

เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประกอบด้วย บริการซ่อม (Repair) บริการสร้าง (Build) และ บริการพัฒนา (Top Up) สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การรับรองคุณภาพ เป็นการพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ส่งเสริมให้มีจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมและให้กำลังใจ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 

ภาวินันท์​ บุตรหล้า​ รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป