22/07/2024

(สุรินทร์) ผบ.นพค.54 เยี่ยมเยียน และสอบถามข้อมูลฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว อส.ทพ. พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา

(สุรินทร์) ผบ.นพค.54 เยี่ยมเยียน และสอบถามข้อมูลฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว อส.ทพ. พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา


วันที่ 20 มิถุนายน 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พันเอก กิรชิต คุณาวงศ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 พันเอกพิชิต ทรงลักษณ์ รองบังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้แทน กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางไปเยี่ยมเยียน และสอบถามข้อมูลฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว และบุตร พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน รวมเป็นเงิน 47,000.- บาท ให้กับ เด็กหญิง อุทัยวรรณ กลิ่นบุญ บุตรสาว นายขวัญชัย กลิ่นบุญ อาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 47 จำนวน 22,000.-บาท

มอบทุนให้กับ เด็กชาย มงคลชัย ปานะลาด บุตรชาย นายพรากร ปานะลาด อาสาสมัครทหารพราน ร้อยทหารพราน 2216 จำนวน 12,500.-บาท และมอบทุนให้กับ เด็กหญิง ศิริลักษณ์ จันราช บุตรสาว สิบเอก พงษ์ศิริ จันทราช พลปืนเล็ก ร้อย.อวบ.ร.19 พัน.2 จำนวน 12,500.-บาท ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด และ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทม และคณะ ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุน

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป