21/07/2024

เชียงใหม่- พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ ศาลาประชาคม ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่- พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ ศาลาประชาคม ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายณัฐ คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธีเปิด อาคารอเนกประสงค์ ศาลาประชาคม ต.หนองผึ้ง โดยมี นางสาวณัฐธยา สร้างกุศลวงศ์ ประธานมูลนิธิรุ่งอรุณ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยที่ปรึกษามูลนิธิรุ่งอรุณ พลเอกธงชัย เทพารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกองทราย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองผึ้ง นายกสมาคมครูทั้ง 5 อำเภอข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดกองทราย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิดงาน ณ.โรงเรียนวัดกองทราย ต.หนองผึ้ง อ.สารภี

นายณัฐ คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มูลนิธิรุ่งอรุณ และ Hi-art education center ของประเทศสิงค์โปร์ ร่วมสนับสนุนในการซ่อมแซม และก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารประชาคมของตำบลหนองผึ้ง เพื่อโรงเรียนวัดกองทรายแห่งนี้ ด้วยความตั้งใจต้องการส่งเสริมการศึกษา เพื่อใช้อาคารในการสอนศิลปะ และภาษาทางเลือกให้เยาวชนและกลุ่มที่สนใจ ศึกษาต้องการสนทนาและสามารถใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้ โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้นจากบุคคลากรเจ้าของภาษา

สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน ได้เรียนรู้หลักภาษาอย่างถูกต้อง อันหมายถึงการฟัง พูด อ่าน และเขียน ขั้นเบื้องต้นเพื่อให้ได้ทักษะพื้นฐานที่ดีในการเรียนภาษาจีนในขั้นที่มีทักษะมากขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะต่างๆอีกด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านศิลปะ และภาษาทางเลือก หรือภาษาที่ 3 ให้กับน้องเยาวชนในพื้นที่อีกด้วย และขอให้ได้ใช้อาคารประชาคมแห่งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะชนต่อไป

ด้านนางสาวณัฐธยา สร้างกุศลวงศ์ ประธานมูลนิธิรุ่งอรุณ กล่าวอีกว่าในการปรับปรุง ต่อเติม ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประชาคมของตำบลหนองผึ้ง ซึ่ง ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดกองทรายแห่งนี้ ด้วยความตั้งใจของมูลนิธิที่จะตอบแทนสังคมและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิตั้งแต่
ก่อตั้งคือเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา และสาธารณะภัย และเพื่อดำเนินการด้านสาธารณะประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆมูลนิธิรุ่งอรุณ จึงมีความประสงค์ที่จะบริการสังคม

โดยจัดทำโครงการสร้างอาคารเรียนเพื่อสอนเสริมภาษาที่สามคือ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยสอนสื่อศิลปะ เพื่อให้เยาวชนและกลุ่มที่สนใจ ศึกษาต้องการสนทนาและสามารถใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นได้ โครงการอบรมภาษาจีนเบื้องต้น จากบุคคลากรเจ้าของภาษาสำหรับนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน ได้เรียนรู้หลักภาษาอย่างถูกต้อง อันหมายถึง การฟัง พูด อ่าน และเขียน ขั้นเบื้องต้นเพื่อให้ได้ทักษะพื้นฐานที่ดีในการเรียนภาษาจีนในขั้นที่มีทักษะมากขึ้นและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะต่างๆอีกด้วย

โดยงบประมาณในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งทางมูลนิธิได้รับการสนับสนุนจาก Hiart education center Ms Wang Kexin ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนการสอนชั้นนำของประเทศสิงค์โปร์มาช่วยสนับสนุนด้านงบ ประมาณส่วนหนึ่งการก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยใช้งบประมาณ 1,450,000 บาท โดยทาง Hiart education center ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง 1,000,000 บาท ตอนนี้การก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมส่งมอบ และจัดพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ ศาลาประชาคม ต.หนองผึ้งให้โรงเรียนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

 

พัฒนชัย/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป