24/07/2024

ทัพเรือภาคที่ท1 เยี่ยมชมกิจการของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ทัพเรือภาคที่ท1 เยี่ยมชมกิจการของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.66 พล.ร.ต.อนุพงษ์ ทะประสพ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 สายงานด้านยุทธการ และ พล.ร.ต.สามารถ โปษะกฤษณะ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 สายงานด้านการส่งกำลังบำรุง พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ เยี่ยมชมกิจการของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.ระยอง และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานต่างๆ


ทั้งนี้ เพื่อรับทราบลักษณะดำเนินการ การบริหารท่าเรือของบริษัท ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทะเล และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้วย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป