23/07/2024

เมืองพัทยา ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมืองพัทยา ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยสมาชิกเมืองพัทยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน


เมืองพัทยาได้ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีจัดนิทรรศการเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ มีรายได้มีทักษะ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่งคงและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการ ช่วยเหลือด้านอาชีพครบทุกมิติโดยการบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่มีภารกิจในการส่งเสริม การประกอบอาชีพร่วมกันจัดกิจกรรมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และขยายโอกาส

รวมถึงนโยบาย Part time Center “คนพัทยาได้งาน ผู้ประกอบการได้คน” ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน เรื่องเศรษฐกิจ รายได้ การจ้างงาน เพื่อช่วยแก้ปัญหาการว่างงานและปัญหาขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นสื่อกลางให้ประชาชนได้พบกับผู้ประกอบการโดยตรงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง พัทยา อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเท่าเทียมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ สมดุล และมีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป