19/07/2024

กาฬสินธุ์น้อมถวายจัดงานมุฑิตาสักการะหลวงปู่ไดโนเสาร์ 98 ปี

คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ พระเทพมงคลวชิรมุนี (ปู่หา สุภโร) หรือหลวงปู่ไดโนเสาร์ เตรียมจัดงานมุฑิตาสักการะเนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล 98 ปี กำหนดจัดงาน 2 กรกฎาคม 2566 ที่วัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว) ตำบลโนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


ที่ศาลาการเปรียญวัดสักกะวัน ภูกุ้มข้าว ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูสิทธิวราคม ดร. เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธ) พระอาจารย์รณงค์ ชยมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมุฑิตาสักการะอายุวัฒนะ พระเทพมงคลวชิรมุนี (หา สุภโร) หรือหลวงปู่ไดโนเสาร์ ในโอกาสครบรอบอายุ 98 ปี วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โดยมี คณะสงฆ์จาก 8 ตำบล นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายนพดล ร้อยพวง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางวัชรี มงคลศรีสวัสดิ์ ศิษยานุศิษย์หลวงปู่หา สุภโร เทศบาลตำบลโนนบุรี เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง และส่วนราชการ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมความพร้อม


พระครุสิทธิวราคม ดร. เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ (ธ) กล่าวว่า ในปีนี้คณะสงฆ์ได้พร้อมใจน้อยถวายองค์หลวงปู่ โดยยึดพิธีที่เรียบง่าย ตามวัตรปฏิบัติขององค์หลวงปู่ ด้วยปีนี้อายุวัฒนะมงคล 98 ปี ถือเป็นมงคลยิ่งสำหรับศิษยานุศิษย์ที่จะได้ร่วมแสดงมุฑิตาสักการะ และร่วมทำบุญอธิษฐานขอพรให้มีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของศิษยานุศิษย์ ท้งนี้ได้กำหนดจัดงานในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. พิธีตักบาตร โดยมีพระเถรานุเถระผู้ใหญ่ร่วมออกรับบิณฑบาตรที่ลานวัดสักกะวัน ภูกุ้มข้าว ซึ่งปีนี้ได้จัดโซนสำหรับศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน และร่วมทำบุญออกโรงทาน แต่จะงดให้เข้ากราบ ในปีนี้มีพิธีปล่อยปลาลงเขื่อนลำปาว และอุปสมบทหมู่ด้วย


นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า ปีนี้คาดว่าศิษยานุศิษย์ทั้งคณะสงฆ์และฆราวาส จะเดินทางมาร่วมจำนวนมากเหมือนเช่นทุกๆ ปี ทั้งนี้ได้วางกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และฝ่ายจราจร ทั่วบริเวณเพื่ออำนวยความสะวดให้กับผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงาน ส่วนพื้นที่จอดรถปีนี้จะเน้นให้จอดรถด้านนอกวัดเพื่อกันไว้สำหรับผู้มาร่วมงาน โดยมีรถรางของเทศบาลตำบลโนนบุรี คอยรับส่งผู้มาร่วมงาน ในปีนี้ขอให้ผู้ร่วมงานที่จะมาร่วมบุญได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการจัดระเบียบผู้ร่วมงานในปีนี้ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นจุดพักผู้ร่วมงาน จุดโรงทาน จุดรับคณะสงฆ์ และจุดถวายสักการะพระเทพมงคลวชิรมุนี


สำหรับ พระเทพมงคลวชิรมุนี (หา สุภโร) หรือหลวงปู่ไดโนเสาร์ เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 เป็นเจ้าอาวาสวัดสักกะวันตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 ถึงปัจจุบัน ซึ่งเมตตาของหลวงปู่ได้สร้างบ้านแปลงเมือง สหัสขันธ์ จากการอพยพย้ายถิ่นฐานในปี 2510 จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ นักเรียนด้อยโอกาส รวมถึงการสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล และการสร้างเมืองสหัสขันธ์ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว จากการพบฟอสซิลไดโนเสาร์อายุกว่า 130 ล้านปี ทำให้มีพิพิธภัณฑ์สิรินธร เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนอำเภอสหัสขันธ์ มากกว่า 300,000 คนต่อปี

 

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป