07/12/2023

นราธิวาส-กิจกรรมจิตอาสา 1 หมู่บ้าน 1 สายทางพัฒนา ร่วมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์

นราธิวาส-กิจกรรมจิตอาสา 1 หมู่บ้าน 1 สายทางพัฒนา ร่วมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายสัญชัย เหสามี กำนันตำบลสามกอ พร้อมด้วย ผู้ช่วย ผรส.ชรบ.อส.ชคต.สากอ ร่วมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์สองข้างทางถนนและปรับเนินดินสูงข่มบนถนนสายหลักเส้นทางหลังโรงเรียนบ้านสากอ พัฒนาสำนักงานบริหารราชการตำบลสากอ และบริเวรรอบๆ ชคต.สากอ โดยมีการตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า 2 ข้างทาง

โดยเล็งเห็นถึงความจำเป็นและสำคัญยิ่งที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะการทำพื้นที่ถนนและบริเวณสองข้างทางของแต่ละตำบลให้ยากต่อการก่อเหตุของกลุ่มผู้ไม่หวังดีให้ “พื้นที่ปลอดเหตุ คนปลอดภัย” จึงกำหนดจัดกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์สองข้างทางถนนและปรับเนินดินสูงข่มบนถนนสายหลักในพื้นที่

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนหลักในพื้นที่ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี ลดการก่อเหตุของกลุ่มผู้ไม่หวังดีและทำลายจุดสูงข่ม สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไป-มา ในพื้นที่อีกด้วย

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป